YKS tercihlerinde bu kısımları seçen adaylara maaş üzere burs verilecek

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye nazaran, YÖK lisans dayanak burs süreci bu yıl da sürüyor. YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına birinci 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara birinci 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz muvaffakiyet bursu verecek.

Bunun yanında YÖK, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Evrakı kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve data mühendisliği lisans programlarını aşikâr şartlarda seçecek öğrencilere de lisans dayanak bursu verme kararı aldı.

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve data mühendisliği lisans programlarına birinci 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa birinci 3 sırada yerleşen öğrencilere muvaffakiyet bursu bu yıldan itibaren birinci sefer verilecek.

YÖK lisans takviye bursları, kaideleri sağlayan öğrencilere mecburî hazırlık sınıfı ve lisans tahsil mühleti (4 yıl, çift ana kol programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca verilecek.

Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira burs verilmeye devam ediliyor. YÖK lisans takviye burslarının Yükseköğretim Yürütme Heyetinin alacağı yeni kararla artırılacağı öğrenildi.

YÖK dayanak burslarını almaya hak kazanan öğrencilerin tahsil gördükleri mühlet içerisinde aldıkları öteki burslar ve krediler de devam ediyor.

Bu mühendislik kısımlarını seçecekler ayda 6 bin lira alacak

Bunun yanında petrol ve doğal gaz kesimi için yerli ve ulusal insan kaynağı yetiştirmek gayesiyle YÖK ile Türkiye Petrolleri Anonim İştirakinin bir alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) ortasında bu yıl imzalanan iş birliği protokolü ile bu yıl birinci kere belirli mühendislik kısımlarını seçecek öğrencilere burslar başlatılacak.

İş birliği ile YKS’de üstün muvaffakiyet gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında TP-OTC tarafından hazırlanan yönergede yer alan ve YKS yerleştirme sonuçlarına nazaran belirlenen muvaffakiyet sıralamaları ortasında olup (alanlara nazaran birinci 2 bin yahut birinci 10 bin) üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik–elektronik mühendisliği, sanayi mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği ve metalürji ve gereç mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede başka belirlenen koşulları taşıyan öğrencilere aylık 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Buna ek olarak YKS yerleştirme sonuçlarına nazaran belirlenen muvaffakiyet sırası (ilk 25 bin) ortasında olup üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve etraf mühendisliği programlarına yerleşen ve kayıt olan ve yönergede öteki belirlenen koşulları haiz öğrencilere TP-OTC tarafından 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Eğitim öğretimleri müddetince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz bölümünde sektörel marifetlerinin geliştirilmesi gayesiyle iş yeri eğitimi yahut staj yapmaları sağlanacak.

Açık deniz servisleri ön lisans programları

Ayrıca bu yıl birinci kere YKS kılavuzundaki yeni meslek alanı olarak belirlenen açık deniz servisleri ön lisans programını seçecek öğrenciler de pek çok avantajdan yararlanacak.

Bu kapsamda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda TP-OTC, YÖK iş birliği ile birinci defa 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

“Açık deniz sondaj teknolojileri” ve “açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi” olmak üzere 2 farklı kısımda başlanacak eğitimlere, 30’ar öğrenci yerleştirilecek.

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim müddetince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs fiyatı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi.

Programlardan mezun olacak öğrencilerin memleketler arası arenada kelam sahibi bir mesleğe kavuşması, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.

Öğrenciler, TP-OTC idaresindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Alanı Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını muvaffakiyet ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım şartlarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli pahalandırılacak.

Harita mühendisliği seçeceklere 3 bin 500 lira burs

YÖK ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) ortasında imzalanan iş birliği protokolüyle bu yıldan itibaren birinci sefer öğrencilere burs ve istihdam takviyesi sağlanacak.

Protokolle harita yahut geomatik mühendisliği kısımlarına ülke geneli birinci 30 bin muvaffakiyet sıralaması içerisinde ve üniversite yahut kısım bazında birinci 4 tercih sıralaması ile yerleşen öğrencilere lisans tahsil hayatları boyunca karşılıksız olarak HKMO Muvaffakiyet Bursu verilmeye başlanacak.

HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına nazaran 2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs ölçüsü aylık 3 bin 500 lira olacak. Eğitim bursu ölçüsü her eğitim öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenip YÖK’e bildirilecek. Burslar her eğitim öğretim yılında 9 ay mühletince öğrencilere ödenecek.

Bursa hak kazanmak için öğrencilerin YKS tercihlerinde, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine program bazında birinci 4 sıradan yerleşmiş olması koşulu aranacak.

Üniversitelerde madencilik alanlarında mühendislik seçenlere burs

YÖK ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ortasında 2020’de imzalanan iş birliği protokolü ile başarılı öğrencilerin maden bölümüne çekilmesi, staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının artırılması ve mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında, üniversitelerde YKS tercihlerinin birinci 5’inden en az birisinde maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği yahut cevher hazırlama mühendisliği kısımlarını seçen ve birinci 65 binde yer alan, İstanbul ile Ankara’daki üniversitelerin ilgili kısımlarına yerleşen adaylardan birinci 50 binde yerleşen adaylara net taban fiyat fiyatı kadar (2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 4 bin 253 lira; birinci 50.001-65.000 ortasında yerleşen adaylara net minimum fiyat meblağının yarısı kadar; birinci 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki vilayetlerde bulunan üniversitelerin ilgili kısımlarına yerleşen adaylara net minimum fiyat meblağı kadar ödeme yapılacak.

Tekstil ve deri mühendisliği kısımlarını seçenlere hangi ayrıcalıklar sağlanacak?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren bütün öğrencilere birinci 5 tercihinden en az birisinin dokuma mühendisliği yahut deri mühendisliği olması koşuluyla YKS yerleştirme puanına nazaran burslar veriliyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerden YKS’de birinci 5 tercihinden en az birisinin dokumacılık mühendisliği yahut deri mühendisliği olması koşuluyla,YKS puanına nazaran birinci 20 binde olanlara taban geçim indirimi hariç net minimum fiyat fiyatı kadar; dokumacılık mühendisliğine yerleşenler için birinci 20-50 bin ve deri mühendisliğine yerleşenler için birinci 20-60 bin ortasında olanlara taban geçim indirimi hariç net taban fiyat meblağının yüzde 70’i kadar; dokuma mühendisliği için birinci 50-80 bin ve deri mühendisliği için birinci 60-100 bin ortasında olanlara taban geçim indirimi hariç taban fiyat fiyatının yüzde 50’si kadar eğitim bursu verilecek.

Öğrencilerin eğitim burslarından eğitim mühletleri boyunca yararlanabilmeleri için her yarıyıl 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalaması ile eğitimlerini sürdürmeleri gerekiyor.

Ayrıca eğitim bursundan yararlanan öğrencilere dalda çalışma taahhüdü vermeleri halinde Dokumacılık İhracatçı Birlikleri, Hazır Giysi İhracatçıları Birlikleri, Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Dokuma Sanayii Patronları Sendikası tarafından dokuma yahut deri kesiminde faaliyet gösteren firmalarda en az 5 yıl iş garantisi verilecek.

Yorum yapın